Nieuwsoverzicht

Reparatiemiddag

Geplaatst op: 02-08-2021

De eerstvolgende reparatiemiddag is 24 september 2021

 


23 juli 2021 reparatiemiddag in de Westpoort

Geplaatst op: 17-07-2021

Op 23 vrijdag juli 2021 is er weer een reparatiemiddag in de Westpoort. 

Deze middag is bezoek mogelijk zonder afspraak vooraf. Goederen kunnen worden aangeleverd na 13.30 uur tot 14.45 uur.  Bij het afgeven van de goederen wordt getekend voor de reparatievoorwaarden van het Repair Café.  Tevens is een (mobiel) telefoonnummer nodig zodat eventueel kan worden gebeld voor overleg of een aangepaste ophaaltijd.  Vervolgens geven de ontvangstmedewerker(s) een tijdstip waarop de goederen naar verwachting weer kunnen worden opgehaald.

Bij het afleveren is het van belang dat de Covid-19 regels goed worden gehanteerd. Hou 1,5 m afstand en desinfecteer de handen bij binnenkomst. Draag bij de aflevering zoveel mogelijk een mond-neus masker .  Zorg dat goederen huishoudelijk schoon worden ingeleverd. Verwijder vooraf materialen als wegwerp -stofzakken en  -filters. Indien er al een paar bezoekers binnen zijn graag buiten wachten om drukte binnen te voorkomen.  Het is helaas nog niet mogelijk om aanwezig te blijven tijdens de reparaties.

Repair Café Rhenen is te vinden in de Westpoort, zijingang aan de Veerweg 1, Rhenen en bereikbaar via e-mail, repaircaferhenen@gmail.com. Zie ook facebook of sociaal portaal "samen.rhenen.nl"


Reparatiemiddag 28 mei 2021. Alleen op afspraak

Geplaatst op: 17-05-2021

Op 28 mei houden we weer een reparatiemiddag. Vanwege Covid-19 alleen op afspraak.

Aanmelding via e-mail: repaircaferhenen@gmail.com

Geef bij het aanmelden op waarover het gaat, incl. type, omschrijving van het probleem en zo mogelijk een foto. 

Doe de aanmelding voor zaterdag 22 mei om 15.00 uur

We kunnen (nog) geen kledingreparaties in ontvangst nemen. Uiterlijk donderdag 27 mei geven we door of we de reparatie kunnen inplannen en, zo ja, op welk tijdstip op vrijdagmiddag 28 mei.  Het defecte artikel op dat tijdstip inleveren en daarbij de algemene Covid-19 preventiemaatregelen in acht nemen; desinfecteer de handen bij binnenkomst, draag een mondkapje en neem tenminste 1,5 m afstand in acht. Goederen huishoudelijk reinigen voordat ze worden ingeleverd. Bij het inleveren verstrekken wij de reparatievoorwaarden waarvoor moet worden getekend en geven we een ophaaltijd, later die middag, af. 


Reparatiemiddag 26 maart 2021 vervalt

Geplaatst op: 12-03-2021

Opnieuw wordt er deze maand, op 26 maart, geen reparatiemiddag gehouden vanwege Covid-19


Opnieuw geen reparatiemiddag op 26 februari

Geplaatst op: 12-02-2021

Vanwege Covid-19 vervalt helaas ook de reparatiemiddag van 26 februari 2021.


Reparatiemiddag 22 januari 2021 vervalt.

Geplaatst op: 08-01-2021

Vanwege Covid-19 hebben we moeten besluiten om de reparatiemiddag van 22 januari 2021 niet door te laten gaan. Hopelijk kunnen we op 26 februari weer een middag organiseren in de Westpoort.


Repair Cafe Rhenen, 27 november 2020

Geplaatst op: 11-11-2020

Op 27 november 2020 is er weer een reparatiemiddag van Repair Cafe Rhenen.  Voorwaarde is dat "de Westpoort" in kader van Covid 19 dan wel weer open is.  Bezoek is alleen mogelijk na vooraanmelding per e-mail tot zaterdagmiddag 21 november 15.00 uur. Uiterlijk donderdag 26 november vertrekken we de benodigde informatie omtrent bezoektijd..


Reparatiemiddag oktober 2020: Eerst aanmelden

Geplaatst op: 02-10-2020

Op 23 oktober hopen we een reparatiemiddag te houden. Vanwege Covid-19 met een kleinere groep en alleen voor reparaties die eerst zijn aangemeld. We kunnen bezoekers helaas niet de mogelijkheid bieden om aanwezig te blijven tijdens de werkzaamheden.

Tot zaterdag 17 oktober 2020 kunt u een reparatie aanmelden. Stuur een e-mail naar repaircaferhenen@gmail.com en geef aan om wat voor reparatie het gaat. Geef een zo goed mogelijke beschrijving van het product en het defect. Geef bij een apparaat aan om welk merk en type het gaat. Stuur zo mogelijk een foto mee.

In de week van de reparatiemiddag sturen we een berichtje over onze planning. Mogelijk kunnen we niet alle aanvragen honoreren. Indien u wel wordt uitgenodigd om langs te komen geven we een aanlevertijdstip af. Apparatuur moet huishoudelijk gereinigd worden voor aanlevering en zonder disposable stofzakken of  filters. Naaiwerk alleen voor schone kleding en aangegeven maatvoering; er worden geen pasmetingen uitgevoerd op personen. Pakweg 5 kwartier na het inleveren kunt u uw materialen weer afhalen. Nadere instructies volgen bij inlevering.

Wij hanteren de algemene Covid-19 maatregelen. Bezoekers houden tenminste 1,5 meter afstand en dragen mond-neus-masker.

De middag gaat alleen door indien de omstandigheden dit toelaten. Indien er aanvullende maatregelen vanuit de overheid volgen kunnen/moeten we de reparatiemiddag mogelijk alsnog laten vervallen.


Reparatiemiddag september 2020 vervalt.

Geplaatst op: 22-08-2020

Vanwege Covid-19 hebben we moeten besluiten om ook de reparatiemiddag van september 2020 te laten vervallen. Zodra er nieuwe info beschikbaar komt zullen we op deze website daarover berichten. Zie ook facebook en "samen.rhenen.nl".


Opening Repair Cafe in september: Vervalt!

Geplaatst op: 29-05-2020

Vanwege de maatregelen die nodig zijn om, in het kader van covid-19, op een verantwoorde wijze weer aan de slag te gaan en gezondheidsrisico's voor bezoekers en deelnemers zo beperkt mogelijk te houden hebben we moeten besluiten om in juni t/m augustus geen reparatiemiddagen te houden. Helaas is het ook in september nog niet mogelijk om een reparatiemiddag te organiseren.

We willen proberen om op vrijdag 23 oktober weer te beginnen, eventueel een eerste proefmiddag met een kleinere bezetting, van 13.30 tot 16.00 uur


Alle berichten in het archief bekijken